PIT 2014
Pomóż swoim 1 procentem

Tekst: Małgorzata Waliszka
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Jeden_procent.jpgNieuchronnie zbliża się ostateczny termin rozliczeń z fiskusem. W tym roku kolejny raz można będzie wspomóc organizacje pożytku publicznego, przekazując im 1% podatku. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiamy kilka sposobów na skorzystanie z tej możliwości. Niektóre z dobrze znanych koniarzom fundacji straciły niestety status organizacji pożytku publicznego, dlatego zabrakło ich w tegorocznym zestawieniu.

Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”
KRS: 0000003258

www.zabajka.org

Od ponad 30 lat Klub uczy jazdy konnej, starając się zaszczepić radość z obcowania z końmi i przyrodą, a także szacunek i wrażliwość na końskie sprawy. Prowadzi także działania na rzecz społeczności lokalnej: charytatywne obozy jeździeckie dla dzieci z okolicznych szkół, dożynki gminne, zajęcia plenerowe dla przedszkolaków itp. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz sympatyków, całkowity dochód z działalności przeznaczając wyłącznie na realizację celów statutowych.

Fundacja „Zwierzęta Eulalii”
KRS: 0000038479

www.eulalia.pl

Fundacja założona w 1998 r. przez Eulalię Wojnicz powstała w celu propagowania idei humanitarnego stosunku do zwierząt, a także popularyzowania i rozwoju sportów konnych i sportów z użyciem zwierząt zaprzęgowych. Główną misją Fundacji jest pomoc i ratowanie zwierząt trzymanych w złych warunkach, bitych, głodzonych lub skazanych na śmierć. Fundacja walczy również z procederem wywozu polskich koni na rzeź oraz działa na rzecz poprawy warunków ich transportu.

Ze strony fundacji można pobrać darmowy program do rozliczeń PIT.

Fundacja „Pociechom”
KRS: 0000058357

www.pociechom.org.pl

Ta warszawska Fundacja działająca od 1997 r. prowadzi stadninę i zajęcia hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Co roku ponad 200 dzieci cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne bezpłatnie korzysta z zalet konnej terapii. W zakresie działań Fundacji znajduje się również finansowanie leków i sprzętu rehabilitacyjnego czy organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Ze strony fundacji można pobrać darmowy program do rozliczeń PIT.

Fundacja Pegasus
KRS: 0000119251

www.pegasus.org.pl

Fundacja została założona w 2002 r. Jest organizacją niekomercyjną, opierającą się wyłącznie na wolontariacie i darowiznach. Jej głównym celem jest pomoc koniom, które cierpią przez ludzi oraz edukacja społeczna dzieci i młodzieży. Fundacja ratuje konie i zapewnia im rehabilitację i schronienie. Uratowane zwierzęta są przystosowywane do hipoterapii. Te, którym stan zdrowia nie pozwala pracować, mają zapewnioną opiekę w ośrodkach Fundacji.

Za pośrednictwem strony fundacji wypełnić można roczne zeznanie podatkowe on-line.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”
KRS: 0000120069

www.klubgaja.pl

Klub Gaja to jedna z najstarszych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego („Teraz Wisła”, „Święto Drzewa”) oraz prawami zwierząt w Polsce. Prowadzi akcję przeciwko transportowi żywych koni na rzeź oraz akcję „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”. Poprzez kampanie edukacyjne walczy z okrutnym traktowaniem zwierząt hodowlanych („Zwierzę nie jest rzeczą”), a także obecnością dzikich zwierząt w cyrkach. Propaguje również wegetarianizm.

Za pośrednictwem strony fundacji wypełnić można roczne zeznanie podatkowe on-line.

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!
KRS: 0000135274

www.viva.org.pl

Pozarządowa organizacja pożytku publicznego, która walczy o przestrzeganie praw zwierząt, interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, uświadamia ludziom, że ponoszą odpowiedzialność za zwierzęta, promuje zdrowy styl życia wolny od cierpienia i zabijania. W ramach swej działalności prowadzi liczne kampanie, wśród których jest akcja „Nie w moim imieniu”. Głównym celem akcji jest wykreślenie konia z listy zwierząt rzeźnych. Poza tym uczestnicy akcji działają aktywnie na rzecz poprawy warunków życia oraz przeciwko długodystansowym transportom koni na rzeź. Fundacja od 10 lat wydaje także kalendarz „Wybierz Miśka”, propagując w ten sposób adopcje bezdomnych zwierząt i wolontariat w schroniskach. Dochód ze sprzedaży kalendarza wspiera zaprezentowane w nim organizacje prozwierzęce.

Ze strony fundacji można pobrać darmowy program do rozliczeń PIT lub złożyć roczne zeznanie podatkowe on-line.

Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą”
KRS: 0000169668

www.zwierzeniejestrzecza.org.pl

Głównym celem Fundacji jest zbudowanie i utrzymanie schroniska dla koni. Będzie ono pełniło zarówno funkcję ostoi dla starych i niepotrzebnych zwierząt, po chorobach i kontuzjach, odebranych znęcającym się nad nimi właścicielom, jak i bezpłatnego ośrodka rehabilitacji dla dzieci lekko niepełnosprawnych oraz niedorozwiniętych fizycznie lub psychicznie, dzieci znerwicowanych i niestabilnych psychicznie. Poprzez kontakt z końmi i edukację młodzieży Fundacja chce uzmysłowić ludziom, jak wrażliwym, oddanym i przywiązanym zwierzęciem jest koń.

Ze strony fundacji można pobrać darmowy program do rozliczeń PIT.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom”
KRS: 0000206914

www.hipoterapia.opole.pl

Ta działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapuetycznego Fundacja prowadzi zajęcia z hipoterapii dla osób z upośledzeniem umysłowym lub upośledzeniem układu ruchu. Zapewnienie częściowej refundacji kosztów związanych z konną terapią ruchową stanowi nieocenioną pomoc dla niepełnosprawnych pacjentów. Jednym z celów Fundacji jest upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo.

Fundacja Hippoland
KRS: 0000238243

www.hippoland.pl

Fundacja ma na celu upowszechnianie i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich, przygotowywanie i udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Fundacja organizuje też szkolenia dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub prowadzących zajęcia jeździeckie dla niepełnosprawnych oraz lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie osób niepełnosprawnych.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
KRS: 0000290988

www.fundacja-smolenia.org

Fundacja założona przez znanego aktora i twórcę kabaretowego Bohdana Smolenia. Zajmuje się działalnością charytatywną, pomocą społeczną dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i niedołężnych, a także wyrównywaniem szans tych rodzin i ludzi. W swym statucie ma też wpisaną naukę, edukację, promocję i organizację wolontariatu, a także wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Dla tych osób prowadzi zajęcia z hipoterapii.

Za pośrednictwem strony fundacji wypełnić można roczne zeznanie podatkowe on-line.

Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”
KRS: 0000331091

www.zdrowienakonskimgrzbiecie.org

Głównym celem tej młodej fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym - a w szczególności dzieciom – poprzez hipoterapię. Z założenia fundacja nie pobiera opłat za zajęcia hipoterapii. Mimo że fundacja ma do dyspozycji tylko jednego konia, którego udało się kupić dzięki wsparciu ludzi dobrej woli i ich dobrowolnym datkom, z zajęć korzysta obecnie aż 37 dzieci. Założycielki fundacji, czyli dwie Marty (Marta Burkiewicz i Marta Sznajder) cieszą się, że zgodnie z ideą, jaka przyświecała im na początku działalności, nadal udaje im się utrzymać bezpłatną formę zajęć. Jak twierdzą – najlepszym wynagrodzeniem za pracę jest obserwowanie podopiecznych, którzy w zajęcia hipoterapeutyczne wkładają ogromne serce. Dla wielu z nich kontakt z koniem był ogromnym przełomem w życiu.

Fundacja „Obudź nadzieję”
KRS: 0000324403 z dopiskiem „Pomoc Dworek Zielenin”

www.obudznadzieje.pl

Ta gdańska fundacja wzięła pod swoje skrzydła Anię i Michała z Dworku Zielenin, którzy w lutowym pożarze stracili dobytek całego życia (więcej o ich sytuacji piszemy na str. 22). Ci entuzjaści jeździectwa znani z organizowania zawodów, pomagający koniom w potrzebie, teraz sami potrzebują pomocy.